Back

Il-mudell ta’ kwalifika CybARverse għall-għalliema u t-trejners tal-ETV huwa dokument li l-għan tiegħu huwa li jaqbad u jiddeskrivi l-kompetenzi meħtieġa għall-użu ta’ teknoloġiji immersivi (AR, VR/WEBVR) fit-taħriġ taċ-ċibersigurtà għal ambjent tal-klassi. Il-mudell ta’ kwalifika CybARverse għal taħriġ immersiv, jibbaża fuq materjali u forom ta’ taħriġ eżistenti u jiżgura użu imfassal apposta u pedagoġiku-ħoss ta’ xenarji ta’ tagħlim u taħriġ. Dan jirriżulta fi trasformazzjoni pedagoġika u jirrelata mal-ħtieġa urġenti li jittejjeb it-tagħlim tal-litteriżmu diġitali personali u għalhekk l-użu sikur tat-teknoloġiji diġitali. L-enfasi hija fuq professjonisti mhux tal-IT u professjonijiet tal-IT.

Mudell ta’ Kwalifikazzjoni CybARverse