Back

“CybARverse” kvalifikacijos modelis, skirtas profesinio rengimo ir mokymo mokytojams ir instruktoriams, yra dokumentas, kurio tikslas yra užfiksuoti ir aprašyti reikalingas kompetencijas naudoti įtraukiančias technologijas (AR, VR / WEBVR) kibernetinio saugumo mokymuose klasės aplinkai. “CybARverse” kvalifikacijos modelis, skirtas įtraukiančiam mokymui, grindžiamas esama mokymo medžiaga ir formomis ir užtikrina specialiai pritaikytą ir pedagogiškai pagrįstą mokymo ir rengimo scenarijų naudojimą. Tai lemia pedagoginę pertvarką ir yra susijusi su neatidėliotinu poreikiu gerinti mokymą, asmeninį skaitmeninį raštingumą, taigi ir saugų skaitmeninių technologijų naudojimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne IT specialistams ir IT profesijoms.

“CybARverse” kvalifikacijos modelis